دستور تهیه

آموزشگاه صنایع غذایی پانیذ، از آموزش هایی استفاده می کند که در حین سادگی، جذابیت و تنوع لازم برای خوانندگان را داشته باشد. دستورات ارائه شده در این قسمت جدا از آموزشهای داده شده در کلاسهای پانیذ و همین طور کتاب های موسسه بوده و همگی در آموزشگاه بعد از تهیه و تست، عکاسی شده اند.