دوره های آموزشی پانیذ

آموزشگاه صنایع غذایی پانیذ تمامی دوره های آموزشی خود را با تضمین قبولی هنر جویان در امتحانات فنی و حرفه ای به صورت عملی برگزار می کند. شهریه کلاس ها برابر شهریه تایید شده توسط سازمان فنی و حرفه ای استان تهران می باشد. قبض صادر شده به اسم کارآموز تا یک سال اعتبار داشته و هنر جو فرصت خواهد داشت تا در این مدت کلاس خود را گذرانده و مدرک مورد نظر خود را اخذ نماید.

اطلاعات اولیه

  • آموزشگاه صنایع غذایی پانیذ با مدیریت ومربیگری سمیراجنت دوست وابسته به سازمان فنی وحرفه ای کل کشور ) وزارت کار و امور اجتماعی ( با20 سال سابقه آموزشی به عنوان اولین آموزشگاه رشته صنایع غذاییدراستان آذربایجان شرقی ) شهر تبریز ( شروع به کارنمود و درسال1385 شعبه دوم آموزشگاه در شهر تهران و تحت نظر سازمان آموزش فنی وحرفه ای استان تهران افتتاح گردید
  • شهریه کلاسها برابر شهریه تاًیید شده توسط سازمان فنی حرفه ای استان تهران میباشد.
  • آموزش وقبولی کارآموز در امتحانات سازمان فنی و حرفه ای به صورت تضمینی بوده وهنرجو میتواند بعد از گذراندن کلاس آموزشی مورد نظر، درصورت داشتن هراشکالی مجددا بصورت رایگان در همان کلاس شرکت نماید.
  • قبض صادرشده به اسم کارآموز تا یکسال اعتبارداشته و هنرجو فرصت خواهد داشت تا دراین مدت کلاس خود را گذرانده ومدرک مورد نظر خود را اخذ نماید.
  • هزینه مواد مصرفی به عهده آموزشگاه میباشد0
  • کارآموزها میتوانند درکلاسها همکاری لازم بامربی را داشته و به صورت عملی کار انجام دهند0
  • درکلاسهایی که به تشخیص مربی،کار به صورت صددرصد عملی است ( خمیرهزارلا - دانمارکی -اشترودل و... ) ،کارآموز ان با وسایلی که موسسه دراختیارشان قرارمیدهد، آموزش رابصورت عملی تجربه مینمایند.
  • باشرکت در هریک ازکلاسهای آموزشی پانیذ ، میتوانید ازمزایای ویژه مشترکین بهره مند شوید. کلاسهای رایگان پانیذ، هدیه ایست که دو بار درسال به مشترکین اعطا میگردد. این کلاسها به ما و شماکمک میکند تا ارتباط آموزشی خود را تا سالها حفظ کرده و شما مشترکین عزیز ازآخرین خدمات پانیذ ورشته های جدید سازمان فنی وحرفه ای کل کشور با خبر شوید. پانیذ برای قدردانی از حضورشما در این کلاسها، ازآموزشهایی استفاده مینماید که درحین سادگی جذابیت لازم برای شرکت کننده را داشته باشد. آموزشهای ارائه شده در این کلاسها جدا از آموزشهای داده شده می باشد.