اخبار

آموزشگاه صنایع غذایی پانیذ با مدیریت و مربیگری سمیرا جنتدوست وابسته به سازمان فنی و حرفه ای کل کشور با 20 سال سابقه آموزشی به عنوان اولین آموزشگاه رشته صنایع غذایی در استان آذربایجانشرقی (شهر تبریز) شروع به کار نمود. در سال شعبه دوم آموزشگاه در شهر تهران و تحت نظر سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان تهران افتتاح گردید.

تیر 1403